آموزش مقدماتي و متوسط 3DS Max 2017 نمایش بزرگتر

آموزش مقدماتي و متوسط 3DS Max 2017

محصول جدید

آموزش مقدماتي و متوسط 3DS Max 2017

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

توضیحات کالا
 

 

فصل اول : تعاريف اوليه و آشنايي بامحيط 
مقدمه 
آشنايي با محيط و شروع به كار با برنامه 
مديريت Workspace 
شخصي سازي محيط كاري 
تنظيم Project Folder 
انتخاب حالت پيش فرض براي محيط كاري 
كار با View portها 
انتخاب حالت نمايش  View portها 
كنترل نماي ديد 
بررسي ViewCube 
بررسي SteeringWheels  
 

فصل دوم : آشنايي با ابزارهاي Transform و ترسيم اجسام پايه 
بررسي انتخاب 
بررسي Select by name 
كار با ابزار Select and Move 
كار با ابزار Select and Rotate 
كار با ابزار Select and Scale 
ترسيم اجسام Geometry  بخش 1 
بررسي Show Statistics 
ترسيم Plane و بررسي Render 
ترسيم اجسام Geometry  بخش 2 
استفاده از Keyboard Entry 
بررسي AutoGrid 
ذخيره سازي فايل 
بررسي Undo-Redo 
بررسي New-Reset 
بررسي Merge  

 

فصل سوم : مديريت Object ها 
آشنايي با نحوه تكثير كردن 
كار با  Select and Link و Unlink Selection 
بررسي Group 
بررسي تكثير در حالت Group 
جابه‌جايي نقطه مركزي 
بررسي Working Pivot 
بررسي Array 
كار با Align 
بررسي Quick Align-Normal Align 
بررسي Mirror 
بررسي Use Center Flyout  
 

فصل چهارم : كار با Shape ها 
معرفي Spline ها 
ترسيم Spline ها 
بررسي Extended Spline 
كار با دستور Extrude 
ترسيم با Line 
بررسي EditSpline  و تعاريف اوليه 
آشنايي با انواع Vertex 
بررسي Weld-Fuse 
بررسي Break-Connect 
بررسي Fillet-Chamfer-CrossInsert 
بررسي Outline-Boolean-Mirror 
بررسي Refine-Bind 
بررسي (Trim-Extend-(Auto-Welding 
بررسي Close-Hide-Divide-Detach-Explode 
بررسي Make First-Reverse-Cycle 
معرفي Soft Selection 
ذخيره كردن انتخاب 
بررسي Section 
بررسي Editable spline  
 

فصل پنجم : حجم دادن به Shape ها و تركيب Object ها 
بررسي Bevel 
بررسي Bevel Profile 
كار با Sweep 
بررسي Lathe 
بررسي Edit Mesh 
معرفي Edit Poly 
بررسي ‎(Union-Intersect-Subtract) Boolean 
بررسي ‎(Merge-Attach-Insert) Boolean 
بررسي ‎(Imprint-Cookie) Boolean 
بررسي Boolean Explorer 
بررسي Path Deform 
تمرين 1 
تمرين 2 
بررسي Loft بخش اول 
بررسي Loft بخش دوم 
بررسي Loft بخش سوم 
تمرين 3 

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

آموزش مقدماتي و متوسط 3DS Max 2017

آموزش مقدماتي و متوسط 3DS Max 2017

آموزش مقدماتي و متوسط 3DS Max 2017